Ediční plán

2018

Tématické zaměření: elektrotechnika, energetika, elektronika, úspory energie, světelná technika, využití obnovitelných zdrojů v praxi, automatizační a měřící technika, doprava a kolejová vozidla

Číslo Veletrhy Témata Uzávěrka Vydání
6/2017 Infotherma Ostrava 25. ročník 22. - 25. 1. 2018
For Pasiv - Solar 8. - 10. 2. 2018
Aquatherm Praha 27. 2. - 2. 3. 2018
1. Moderní elektroinstalace inteligentních budov
2. Zabezpečovací systémy a jejich využití
3. Pracovní nářadí a ochranné pomůcky
4. Systém a zařízení pro kolejová vozidla
5. Novinky ve světelné technice
6. Informační LCD systémy
7. Zabezpečovací systémy a zařízení, speciální kabely pro kolejová vozidla
17. 10. 2017 22. 11. 2017
1-2 Amper Brno 20. - 23. 3.
Dny teplárenství a energetiky
Hradec Králové 24. - 25. 4.
Stavební veletrh SVB Brno 25. - 28. 4.
Teplárenské dny Hradec Králové 11. - 12. 4.
Veletrh investičních příležitostí
Expopower Poznaň 9. - 11. 5.
For Industry 15. - 18. 5.
1. Světelné zdroje a svítidla, novinky v osvětlování, výbušné prostředí
2. Přepětí a ochrana proti němu v objektech, skladech, domech a kolejové dopravě
3. Energetická zařízení v praxi, servisní služby a měřící systémy pro energetiku (Diagnostika)
4. Rozvaděče, spínací a jisticí technika
5. Kabely, vodiče a technická pokládání
6. Komponenty pro automatizační techniku, nanotechnologie
15. 2. 2018 13. 3. 2018
3 ELOSYS - MSV Nitra (SK) 22. - 25. 5.
Czech Raildays Ostrava 19. - 21. 6.
Elektram (SONEPAR)
Energetab Bielsko Biala (PL)
11. - 13. 9. (31. ročník)
1. Měřící a regulační technika
2. Náhradní a záložní zdroje UPS
3. Řidicí a napájecí systémy
4. Technologie pro energetiku
5. Speciální konektory
6. Zařízení pro železniční dopravu a bezpečnost
7. Trafostanice, transformátory, meřicí transformátory
16. 4. 2018 15. 5. 2018
4-5 MSV Brno + Automatizace 1. - 5. 10.
For Arch Praha 18. - 22. 9.
CIRED
ElfetexFest Plzeň 2. - 3. 10.
Konference osvětlovací techniky
Dlouhé Stráně
1. Automatizační technika v distribučních sítích v energetice a teplárenství
2. Manažerské okénko automobilového průmyslu, elektromobilita + nabíjecí systémy
3. Technika el. pohonů, servo aplikace a jejich řízení (frekvenční měniče)
4. Měření hladin a průtoků
5. Průmyslové a speciální PC systémy, panelové počítače (automatizace)
6. Elektrotechnika moderních dopravních zabezpečovacích systémů kolejových vozidel
7. Samozhášivé speciální kabely, vodiče, kabelové spojky
8. Ochrana před bleskem a přepětím
9. Roboti v průmyslovém prostředí
27. 8. 2018 20. 9. 2018
6 Ekoenerga Olomouc 8. - 10. 11.
Aquatherm Nitra (SK) 5. - 8. 2. 2019
Infotherma Ostrava
Černá louka 2019
ElfetexFest Ostrava hala Gong 14. - 15. 11.
1. Moderní elektroinstalace inteligentních budov
2. Pracovní nářadí a ochranné pomůcky
3. Informační LCD systémy v energetice, přístrojová a řídící technika
4. Novinky v LED technologiích
5. Zabezpečovací systémy a zařízení, speciální kabely pro kolejová vozidla
6. Monitorovací a měřicí systémy v dopravě
7. Výkonové relé a senzory, čidla, akční členy
8. Termografické kamery
21. 10. 2018 20. 11. 2018

Ediční plán 2018 (PDF 0,3MB)