Představení časopisu Elektro a trh

Stručné informace o časopisu

Vážení obchodní partneři, přijměte pár slov o našem odborně - technickém časopise.(vypracované pro mediální agentury)

 1. Jedná se o odborný časopis zaměřený na elektrotechniku, energetiku, obnovitelné zdroje energie, elektromobilitu , solární energie,inteligentní budovy, elektroniku, regulaci a měření, světelnou techniku, automatizaci a jiné pod - obory. Náš časopis ELEKTRO A TRH vychází v nákladu 3 tisíc kusů. V případě aktuálnosti, či prezentace firem je možné náklad zvýšit, zejména při příležitosti veletrhu Amper, Electron a IBF BRNO, MSV, Czech Raildazs, Elosys, Energetap v Polsku.
 2. V časopise najdete mnoho odborných článků i aktuální informace pro elektrotechnickou veřejnost. Vychází jako dvouměsíčník a věříme, že se již zařadil mezi žádoucí odborné časopisy, svého druhu, nejen v naší republice. Máme z čeho čerpat, náš šéfredaktor byl u zrodu dvou podobných odborných časopisů, kde v jednom působil dlouhých 16 - let a v druhém pouze tři čtvrtletí, včas pochopil, že bylo nutné vlastní firmu opustit.
 3. Časopis je možno získat po uhrazení předplatného, dále přímo v soukromých PNS stáncích a vybraných supermarketech. Odborníci se setkávají s naším odborným časopisem zejména na různých seminářích a prezentacích, které pořádáme ve spolupráci s různými firmami, na stěžejních výstavách a veletrzích ve výše uvedených oborech v České, Slovenské i Polské republice.
 4. Naši čtenáři jsou předplatitelé, elektrotechnici, projektanti firem, elektrikáři, mistři, revizní technici, technici, dále majitelé el. firem, manažeři velkých koncernů a dostává se také na ministerstvo průmyslu. Velmi úspěšná spolupráce je s Fakultou Elektrotechniky v Praze, Brně a VŠB Ostrava. Nelze také opomenout spolupráci s Teplárenským sdružením České republiky a všemi Stavebními fakultami.
 5. Zahraničí má o náš časopis zájem také. Do zahraničí se dostává po dvou liniích:
  • účastí naší redakce na zahraničních veletrzích,
  • formou objednávek po internetu.
  • nebo jako tisková zásilka České pošty
 6. Je řada našich čtenářů, kteří oceňují důmyslnou a výstižnou reklamní činnost firem (jako jsou firmy Siemens, OEZ , Rittal Czech, Hakel, Dehn - Sohne, Hensel, ELFETEX, AŽD, ISC, LIC technika, Legrand, ABB, SIBA,LAPP GROUP,ČEZ, ČEPS, KANLUX, OSRAM a mnoho dalších. Díky zpětné vazbě mají odborné články velký ohlas nejen mezi odborníky, ale i běžnými čtenáři, plánujeme rozšířit obzor našim čtenářům, zajímavými, seriály na elektrotechnická témata. Naši čtenáři se stávají zároveň dopisovateli i kritiky, což je přínosem, pro samotný časopis. Redakce je zvána k vyhlašování a vyhodnocování různých odborných soutěží, dotovaných různými společnostmi.
 7. Domníváme se, že náš časopis upoutává svým obsahem čím dál větší množství čtenářů, což dokladuje, navýšení o 56 nových předplatitelů (celkem 359) pro rok 2013, zejména díky různým firemním seminářům, kterých se ve spolupráci s různými společnostmi jako jsou firmou SICERA a Solid Team, tradičně zúčastňujeme.
 8. Od ostatních redakcí se odlišujeme zejména akčností, jsme redakce v pohybu a všude.
A z toho vychází i naše heslo “Jen s námi jste vždy krok před ostatními“

Ostrava dne 12. 03. 2013

Na další úspěšnou spolupráci se těší,

Stanislav Prchal
šéfredaktor

 

Veletrh AMPER


Časopis ELEKTRO A TRH se každým rokem prezentuje na veletrhu AMPER.

Výroční medaile za dlouholetou spolupráci


ELEKTRO A TRH dělá dobré skutky


Podporujeme kulturní dění v Moravskoslezském kraji. V lednu 2013 jsme se v ostravském Domě knihy Librex zúčastnili již 9. ročníku výstavy Slezská novinářská forografie.